Postat: 2007-06-15

Vindico Security AB (publ) genomför nyemission inför listning på Nordic MTF