Vi är Vindico Group

Vindico Group, som består av moderbolaget och dotterbolagen Vindico DNA Systems AB, Vindico Safety AB och Vindico Technology AB.

Bolaget är listat på AktieTorget.