Nya styrelseledamöter i Vindico Group

Martin Nyberg och Ulrika Stjernfelt kommer att föreslås som nya styrelseledamöter i Vindico Group på Årsstämman den 9 maj 2019.   Martin Nyberg driver det egna rekryterings- och konsultföretaget Addsell Sverige AB och har en lång erfarenhet av försäljning samt utveckling och rekrytering av framför allt säljpersonal.   Ulrika Stjernfelt arbetar idag på Blomsterlandet som […]
Postat: 2019-02-26

Vindico Group byter VD och koncernchef

Vindicos VD och koncernchef, Monica Hallin, slutar idag på egen begäran. Tillförordnad VD och koncernchef blir bolagets styrelseordförande Carl Schneider. ”Det är tråkigt att Monica Hallin nu har valt att lämna Vindico och jag vill passa på att tacka henne för det arbete och engagemang som hon har lagt ned för Vindico”, säger Carl Schneider, […]
Postat: 2018-03-19

Likviditetstillskott i Vindico Group

På grund av lägre försäljningen framför allt i dotterbolaget Vindico Safety under första kvartalet behövs ytterligare ett likviditetstillskott i Bolaget. Detta har lösts genom ett villkorat aktieägartillskott på 600 000 kronor från största ägaren i Vindico Group, Jovitech Invest AB, ägt av styrelseordförande Carl Schneider. Återbetalning av aktieägartillskott kan komma att ske kontant eller genom kvittning […]
Postat: 2018-03-13

Bokslutskommuniké 2017

(Helåret 1 januari-31 december 2017, kvartalsrapport 4, 1 oktober-31 december 2017) Helåret 2017    Koncernens nettoomsättning ökade jämfört med 2016 och uppgick till 15 290 tkr (11 233 tkr). Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till – 5 010 tkr (– 1 200 tkr). Koncernens resultat efter skatt uppgick till – 6 199 […]
Postat: 2018-02-16

Likviditetstillskott i Vindico Group

På styrelsemötet den 8 februari 2018 i Vindico Group konstaterade styrelsen att bolaget behöver ett likviditetstillskott på 1,5 miljoner kronor för den löpande verksamheten. Detta kommer att lösas genom en kombination av villkorat aktieägartillskott från största ägaren i Vindico Group, Jovitech Invest AB, ägt av styrelseordförande Carl Schneider, samt bankfinansiering. Återbetalning av aktieägartillskott kan komma […]
Postat: 2018-02-12

Vindico tecknar samarbetsavtal med STANLEY

Vindico DNA Systems har tecknat samarbetsavtal med STANLEY Security Sverige AB gällande brottsförebyggande säkerhetsteknik med DNA. Samarbetet avser främst Rån och Inbrottsspray med DNA för Detaljhandeln där pilotstudier visat mycket goda resultat. ”- Samarbetsavtalet har vuxit fram som en naturlig del då vi redan genomfört att antal gemensamma installationer inom Detaljhandeln. Avtalet med STANLEY Security […]
Postat: 2017-11-23

ButiksDNA minskar rån och inbrott med upp till 50%

Pilotstudier, genomförda av Vindico DNA Systems AB tillsammans med flera större detaljhandelskedjor har visat att användandet av ButiksDNA, till en bråkdel av kostnaden för andra investeringar och köp av tjänster, har en minskningseffekt på stöldsvinnet med upp till 30 % och för rån och inbrott med upp till 50 %. ”Pilotbutikernas resultat med ButiksDNA är […]
Postat: 2017-10-30

Vindico lanserar nytt koncept – ButiksDNA

ButiksDNA är ett rån- inbrotts- och stöldförebyggande koncept anpassat för detaljhandeln. Konceptet består av två delar, Rån- och inbrottsspray med DNA samt Varumärkning med DNA.   Rån- och inbrottsspray med DNA förebygger rån, inbrott (tobak, exklusiva varor m.m.) då DNA-tekniken kan installeras i tobakslager, entréer, skyltfönster, förbutiker, över utvalda varuställ m.m. Gärningspersoner och eventuellt stöldgods […]
Postat: 2017-06-28

Försäljningschef köper aktier i bolaget

Monika Johannesen, Försäljningschef och medlem i Vindico Group AB:s Företagsledning, köper aktier i bolaget. Aktieinköpen inleddes med ett förvärv av 60 000 aktier 2017 05 18. För mer information, vänligen kontakta: Monica Hallin VD, Vindico Group AB Mobil: 0733 23 45 06 Email: monica.hallin@vindicogroup.se Pressmeddelandet i sin helhet finns här!
Postat: 2017-05-19

VD köper aktier i bolaget

Monica Hallin, VD och ordinarie styrelseledamot i Vindico Group AB, köper aktier i bolaget. Det inledande köpet av 5 000 aktier genomfördes 2017 05 16. För mer information och frågor kontakta: Monica Hallin VD Vindico Group AB Mobil: 073-3234506 e-mail: monica.hallin@vindicogroup.se
Postat: 2017-05-16

Kommuniké från årsstämma 2017

Enligt kallelse publicerad den 12 april 2017 i Dagens Industri och i Post och Inrikes tidningar samt på bolagets hemsida, avhölls årsstämma i Vindico Group AB (publ), org. Nr. 556405-9367, den 10 maj 2017. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av årsstämman 2017 i Vindico: Resultat- och balansräkning, samt koncernresultat- och koncernbalansräkning, […]
Postat: 2017-05-10

Årsredovisning Vindico Group 2016

Vänligen se bifogad årsredovisning och revisionsberättelse: Årsredovisning Revisionsberättelse
Postat: 2017-04-20

Kallelse till årsstämma Vindico Group AB (publ) 556405-9367

Aktieägarna i Vindico Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 10 maj 2017 kl 11:00 i bolagets lokaler på Bergfotsgatan 3A i Mölndal. Anmälan mm. Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast den 4 maj 2017 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels anmäla sin avsikt att delta […]
Postat: 2017-04-11

Mindmancer ingår strategiskt samarbete med Vindico Group AB

Kamerabevakningsföretaget Mindmancer AB (publ) ingår samarbetsavtal med Vindico Group AB (publ), ledande svensk leverantör av säkerhetsteknik och säkerhetstjänster. Göteborg — Mindmancer AB (Nasdaq OMX First North: MIND) har tecknat ett samarbetsavtal med Vindico Group AB (publ) avseende Mindmancers plattform MindView™. I samarbetet kommer Vindico att på nationell basis sälja och installera Mindmancers övervakningsutrustning samt tekniska bevakningslösningar. […]
Postat: 2017-03-10

Vindico Group förstärker sin säljorganisation i AB Gothia kameraövervakning

Vindico Group AB förstärker säljorganisation i dotterbolaget AB Gothia Kameraövervakning genom att rekrytera Philip Andersson till tjänsten som Säljare med placering i Stockholm. Philip kommer närmast från samma roll i Mindmancer AB. ”Philips kontaktnät samt försäljningserfarenhet av moderna kameralösningar blir en omedelbar och viktig försäljningstillgång för AB Gothia Kameraövervakning. Placeringen i Stockholm möjliggör en riktad […]
Postat: 2017-02-24

Vindico Group förstärker sin säljledande organisation

Vindico Group AB förstärker säljledningen i koncernen genom att rekrytera Monika Johannesen till tjänsten som Försäljningschef med placering i moderbolaget, Vindico Group AB. Monika kommer närmast från Expand International AB. ”Monikas långa erfarenhet av strukturerad försäljning, marknadsföring och ledarskap i olika företag och branscher tillför Vindico Group den säljledning som behövs i en koncern som […]
Postat: 2017-02-23

Vindico Group förstärker sin säljorganisation i Vindico Safety AB

Vindico Group förstärker sin säljorganisation i Vindico Safety AB Vindico Group AB förstärker säljorganisation i dotterbolaget Vindico Safety AB genom att rekrytera Viktor Fahlander till tjänsten som Säljare med placering i Stockholm. Viktor kommer närmast från samma roll inom Mindmancer AB. ”Viktors erfarenhet av försäljning till offentlig sektor i kombination med hans tekniska kunnande blir […]
Postat: 2017-02-21

Bokslutskommuniké 2016

Vindico Group AB (publ) HELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2016-01-01 — 2016-12-31 Helåret 2016 Koncernens nettoomsättning minskade jämfört med samma period 2015 och uppgick till 11 273 tkr (11 365 tkr). Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till – 1 200 tkr (- 1 753 tkr). Koncernens resultat efter skatt uppgick till – 1 491 […]
Postat: 2017-02-10

Bengtsfors kommun stöldskyddsmärker med SelectaDNA

Vindico Group, ledande leverantör av säkerhetsteknik och säkerhetstjänster, har nyligen fått en order från Bengtsfors kommun på SelectaDNA för stöldskyddsmärkning av inventarier inom kommunens IT-avdelning. SelectaDNA är ett s.k. MärkDNA för stöldskydd av föremål. Bengtsfors kommun har nyligen köpt in SelectaDNA Stöldskyddsmärkning för 500 föremål till kommunens IT-avdelning. SelectaDNAs stöldskyddsmärkning består av en vätska som […]
Postat: 2016-12-22

Vindico kameraövervakar Göteborgs stad

AB Gothia Kameraövervakning , ett helägt dotterbolag till Vindico Group AB, har på uppdrag av Göteborgs stad, under sista kvartalet 2016, genomfört uppgraderingar av kamerasystem samt nyinstallationer i Biskopsgården till ett ordervärde på ca 40 000 kr. Uppdragen för Göteborgs stad kommer att fortlöpa under en 4-årsperiod. Ladda ner pressmeddelandet här! I juni 2016 tecknades ett […]
Postat: 2016-12-21

Vindico Groups VD får Qnetstipendiet 2016

Monica Hallin, VD för Vindico Group, ledande leverantör av säkerhetsteknik och säkerhetstjänster, tilldelades i fredags Qnetstipendiet 2016, som tilldelas kvinnor verksamma inom säkerhetsområdet som bidrar till ökad kompetens och agerar för att stärka kvinnor inom säkerhetsbranschen. Qnet är en förening med ändamål att skapa samverkan mellan kvinnor i ledande befattning som arbetar med säkerhet i […]
Postat: 2016-11-29

Butikskedjan Netto installerar fler butiker med SelectaDNA som ska skydda mot rån, inbrott och stöld

Vindico Group, ledande leverantör av säkerhetsteknik och säkerhetstjänster, har fått ytterligare förtroende att installera SelectaDNA-spray vid 25 stycken Netto-butiker i Sverige. SelectaDNA levererar MärkDNA för rån- inbrotts- och stöldskydd. Butikskedjan Netto ägs av Dansk Supermarked AS, en snabbväxande livsmedelskoncern med ett hundratal butiker runt om i Sverige. Ordervärdet beräknas till ca 800 000 kronor och installationerna […]
Postat: 2016-11-24

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2016-01-01 — 2016-09-30

Rapportperioden 2016-01-01 — 2016-09-30  Koncernens nettoomsättning minskade jämfört med samma period 2015 och uppgick till 5 680 tkr (7 116 tkr). Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgicktill – 629 tkr (- 832 tkr). Koncernens resultat efter skatt uppgick till – 768 tkr (- 1 216 tkr) Resultat per aktie – 7,1 öre (- […]
Postat: 2016-11-08

Vindico Group har slutfört förvärvet av AB Gothia Kameraövervakning

Vindico Group AB har nu förvärvat AB Gothia Kameraövervakning. Bolaget erbjuder tekniskt avancerade lösningar inom kameraövervakning (CCTV) och har huvudkontor i Göteborg och filial i Stockholm. I förvärvet ingår även dotterbolaget NS Finans i Sverige AB, som erbjuder kunder konkurrenskraftig finansiering. ”Förvärvet av Gothia Kameraövervakning innebär att Vindico Group blir en mer komplett leverantör av […]
Postat: 2016-10-20

Kommuniké från Extra Bolagsstämma den 20 oktober 2016

Enligt kallelse publicerad den 6 oktober 2016 i Dagens Industri och i Post och Inrikes tidningar samt på bolagets hemsida, avhölls den extra bolagsstämman i Vindico Group AB (publ), org. Nr. 556405-9367, den 20 oktober 2016. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av den extra bolagsstämman i Vindico: – Stämman valde Tomas […]
Postat: 2016-10-20

Vindico Group har tecknat avsiktsförklaring om förvärv av AB Gothia Kameraövervakning

Vindico Group AB har tecknat en avsiktsförklaring om att förvärva samtliga aktier i AB Gothia Kameraövervakning. Förvärvet är ett viktigt steg i den tillväxtstrategi som styrelsen slagit fast. AB Gothia Kameraövervakning erbjuder tekniskt avancerade lösningar inom kameraövervakning (CCTV) och har huvudkontor i Göteborg och filial i Stockholm. I förvärvet ingår även dotterbolaget NS Finans i […]
Postat: 2016-09-30

HALVÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2016-01-01—2016-06-30

  Rapportperioden 2016-01-01—2016-06-30  Koncernens nettoomsättning ökade jämfört med samma period 2015 och uppgick till 4 309 tkr (3 379 tkr). Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgicktill – 272 tkr (- 1 030 tkr). Koncernens resultat efter skatt uppgick till – 318 tkr (- 1 290 tkr). Resultat per aktie – 2,9 öre (- 12,1 öre). […]
Postat: 2016-08-18

Vindico DNA Systems AB tecknar samarbetsavtal med SSF Stöldskyddsföreningen avseende stöldskyddsprodukter med DNA – teknik.

Samarbetsavtalet är en utveckling av tidigare avtal och omfattar ett urval av Vindico DNA Systems produkter avseende stöldskyddsmärkning med DNA-teknik. Avtalet inriktas på stöldförebyggande samarbete baserat på DNA teknikens brottsförebyggande möjligheter samt negativa påverkan på hälerimarknaden. Avtalstiden är ett år och förlängs därefter automatiskt med en uppsägningstid på tre månader. ”DNA-märkning har visat goda brottsförebyggande […]
Postat: 2016-07-11

Vindico DNA Systems AB förstärker sin försäljningsorganisation

Vindico DNA Systems AB som ingår i Vindico Group AB (publ), förstärker sin försäljningsorganisation för brottsförebyggande DNA-teknik genom att rekrytera Erik Norrström till Försäljningsansvarig i bolaget. Erik Norrström har lång erfarenhet av försäljning av lösningsorienterade produkter och tjänster till stora och små företag och har även arbetat med försäljning av säkerhetsprodukter. ”Eriks profil och försäljningserfarenhet […]
Postat: 2016-06-23

Förtydligande om Facebookinlägg

På bolagets Facebooksida har den 10 juni publicerats ett inlägg som kräver förtydligande. Gällande installationen av SelectaMarks produkter i REMA 1000 och Dansk Supermarket i Danmark. Installationen genomförs av UniSecure A/S Danmark och påverkar således inte Vindico Groups omsättning. Vidare, Nettos nominering till Årets Säkerhetslyft var en nyhet som publicerades redan den 17 maj i […]
Postat: 2016-06-13

Kommuniké från årsstämma 2016

Enligt kallelse publicerad den 12 april 2016 i Dagens Industri och i Post och Inrikes tidningar samt på bolagets hemsida, avhölls årsstämma i Vindico Group AB (publ), org. Nr. 556405-9367, den 10 maj 2016. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av årsstämman 2016 i Vindico: Resultat- och balansräkning, samt koncernresultat- och koncernbalansräkning, […]
Postat: 2016-05-11

Delårsrapport för perioden 2016-01-01 – 2016-03-31

Rapportperioden 2016-01-01—2016-03-31 Koncernens nettoomsättning minskade jämfört med Q1 2015 och uppgick till 1 640 tkr (1 864 tkr). Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -391 tkr (- 449 tkr). Koncernens resultat efter skatt uppgick till – 387 tkr (- 606 tkr). Resultat per aktie – 3,6 öre (- 5,6 öre). Väsentliga händelser efter periodens […]
Postat: 2016-05-10

Årsredovisning 2015

Årsredovisning Vindico Group 2015 Revisorsberättelsen finns i separat dokument här: Revisionsberättelse Vindico Group 2015  
Postat: 2016-04-26

Varuhuskedjan JULA installerar Märk-DNA

Jula är en snabbväxande familjeägd varuhuskoncern med ett 90 tal varuhus i Sverige, Norge och Polen. Vindico DNA Systems har nu fått i uppdrag att installera SelectaDNA-Spray vid två Julavaruhus i Stockholm och ett i Skåne för en inledande utvärdering. Julas ledning, med säkerhetschef Srdjan Jokic´ i spetsen, har nu bestämt sig för att investera […]
Postat: 2016-02-22

Vindico Security: Bokslutskommuniké 2015

”Genom kundanpassade & kreativa lösningar vill vi bidra till ett tryggare samhälle” Helåret 2015 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 41% och uppgick till 11 358 tkr (8064 tkr) Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -1 753tkr (-933tkr) Koncernens resultat efter skatt uppgick till – 2 181tkr (-1610 tkr). I resultatet ingår goodwillavskrivningar och andra nedskrivningar […]
Postat: 2016-02-11

Vindico Group byter namn på dotterbolagen

Under oktober månad påbörjades arbetet med varumärket Vindico genom namnbyte på dotterbolagen. Key Innovations AB namnändras till Vindico DNA Systems AB; bolaget kommer framför allt att arbeta med stöldskyddsmärkning med DNA-teknik. UniSafe Försäljnings AB namnändras till Vindico Safety AB; bolaget fortsätter att arbeta med stöldskyddsprodukter, inredning och temporär värdeförvaring. SPC Service AB namnändras till Vindico […]
Postat: 2015-11-05

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01—2015-09-30

Märk-DNA satsning ger resultat Rapportperioden 2015-01-01—2015-09-30 Koncernens nettoomsättning ökade jmf med Q1- Q3 2014 och uppgick till 7 116 tkr (5 771 tkr). Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -832 tkr (- 85 tkr). Koncernens resultat efter skatt uppgick till -1 216 tkr (-601 tkr). Resultat per aktie -11,29 öre (-11,74 öre). […]
Postat: 2015-11-04

Märk-DNA ska skydda butikskedja mot rån, inbrott och stöld

Vindico Group har fått förtroendet att installera SelectaDNA-Spray vid flera Netto-butiker som ägs av Dansk Supermarked AS, en snabbväxande livsmedelkoncern med ett hundratal butiker i Sverige. De aktuella butikerna har tidigare varit utsatta för rån och det finns uttalade önskemål om att sätta stopp för detta. Inte minst ökar säkerheten för medarbetarna samt ökar Polisens möjlighet […]
Postat: 2015-09-25

Monica Hallin ny koncernchef på Vindico Group AB

Monica Hallin med lång erfarenhet från säkerhetsbranschen får nu i uppdrag att leda Vindico in i framtiden. Hon tillträder den 1 oktober 2015. Ernst-Olof Persson, nuvarande VD kvarstår i bolaget som ansvarig för större projekt och affärsutveckling. Monica har de senaste åren arbetat som managementkonsult och dessförinnan hade hon en rad ledande befattningar i säkerhetsbranschen, […]
Postat: 2015-09-18

Större order på Märk-DNA till Vindico

Vindico har erhållit en order från SSF, Stöldskyddsföreningen, med ett ordervärde om ca 1,2 MSEK. Ordern avser  märksatser med Märk-DNA för stöldskyddsmärkning för privatmarknaden. -Vi tror att marknaden för stöldskyddsmärkning med Märk-DNA i hemmen kommer att växa  under de kommande åren tack vare de lyckade utvärderingarna i Stockholm och denna order är en indikation på […]
Postat: 2015-08-17

Tecknar samarbetsavtal med Seniorbolaget

Vindicio tecknar samarbetsavtal med Seniorbolaget avseende distribution och installation av stöldskyddsskåp och märksatser med märk-DNA från SSF. Seniorbolaget, med verksamhet i 100 kommuner, startar nu upp en säkerhetsdivision, Seniorbolaget Security Team, med uppdrag att distribuera och installera säkerhetsprodukter från Safegruppen Vindico till privatmarknaden. Först ut är distrikten Skåne och Göteborg med kampanjen ”Stoppa Tjuven!” där […]
Postat: 2015-06-22

MÄRK-DNA FRÅN VINDICO SKYDDAR BILÅTERVINNINGSBRANSCHEN

SBR, Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund, tecknade redan förra året en avsiktsförklaring med Vindico avseende modern Märk-DNA teknik för SBR:s medlemmar för att förebygga inbrott. Nu startar genomförandefasen i samband med det nordiska branschmötet som ägde rum i Stockholm den 8-9 maj. Branschen har haft uttalade problem med både inbrott och stölder. Främst är det katalysatorer i […]
Postat: 2015-05-13

Kommuniké från årsstämma 2015

Enligt kallelse publicerad den 8 april 2015 i Dagens Industri och i Post och Inrikes tidningar samt på bolagets hemsida, avhölls årsstämma i Vindico Security AB (publ), org. Nr. 556405-9367, den 6 maj 2015. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av årsstämman 2015 i Vindico Resultat- och balansräkning, samt koncernresultat- och koncernbalansräkning, […]
Postat: 2015-05-06

Kallelse till årsstämma Vindico Security AB (publ) 556405-9367

Aktieägarna i Vindico Security AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 6 maj 2015 kl 11:00 i bolagets lokaler på Bergfotsgatan 3A i Mölndal. Anmälan mm. Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast den 29 april 2015 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels anmäla sin avsikt att delta […]
Postat: 2015-04-08

Vindico Securitys norska intressebolag erhåller strategiska beställningar på märksatser och rånskyddsspray med Märk-DNA för den norska marknaden

Unisecure Norway har tecknat ett distributionsavtal med Safe4 Security Group AS avseende den norska marknaden. Tillsammans med Safe4 har nu ett leveransavtal tecknats med Komplett AS gällande märksatser med Märk-DNA. Leveranser kommer att påbörjas de närmaste månaderna och en första order har erhållits. De första installationerna av system innehållande rånskyddsspray med Märk-DNA har nu utförts […]
Postat: 2015-03-13

Vindico Security ställer ut på Butiksleverantör 2015 och demonstrerar Märk-DNA som rånskydd.

Vindico Security ställer ut på Butiksleverantör 2015 och demonstrerar Märk-DNA som rånskydd. Ett mycket starkt brottsförebyggande koncept som innebär en kraftigt reducerad risk att bli utsatt för rån och inbrott. Intresset för att installera spraysystem med Märk-DNA i brottsförebyggande syfte ökar alltmer. I Danmark har de första installationerna med SelectaDNA-Spray utförts vid CooP, Netto, McDonalds […]
Postat: 2015-03-11

Vindico Security avvaktar med förvärv av Nokas Solutions AB och ställer in den Extra bolagsstämman den 11 mars 2015

Vindico Security AB avvaktar med att förvärva aktierna i Nokas Solutions AB och det tillhörande dotterbolaget NS Finans i Sverige AB. Man har istället kommit överens om att teckna ett samarbetsavtal och att ta upp en förnyad diskussion om förvärv i september. Vindico och Nokas Solutions har kommit överens om att istället för att genomföra […]
Postat: 2015-03-04

Kallelse till Extra Bolagsstämma i Vindico Security AB (publ) 556405-9367

Aktieägarna i Vindico Security AB (publ) kallas härmed till Extra Bolagsstämma den 11 mars 2015 kl 13:00 i bolagets lokaler på Bergfotsgatan 3A i Mölndal. Anmälan mm. Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast den 5 mars 2015 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels anmäla sin avsikt att […]
Postat: 2015-02-11

Vindico Security har tecknat avsiktsförklaring om förvärv av Nokas Solutions AB

Vindico Security AB har tecknat en avsiktsförklaring om att förvärva samtliga aktier i Nokas Solutions AB. Förvärvet är ett viktigt steg i den tillväxtstrategi som styrelsen beslutade om i höstas inför företrädesemissionen i Vindico. Nokas Solutions AB erbjuder tekniskt avancerade bevakningslösningar inom kameraövervakning (CCTV) och har huvudkontor i Göteborg och filial i Stockholm. I förvärvet […]
Postat: 2015-02-05

Sista dag för handel med BTA samt ägarförändringar

Nyemissionen med företrädesrätt i Vindico Security är nu registrerad på Bolagsverket. Sista dag för handel med BTA är den 12 november 2014. Stoppdag hos EuroClear i BTA är den 14 november 2014. De nya aktierna beräknas finnas på aktieägarnas respektive VP-konto/depå senast den 18 november 2014. Efter den nu registrerade emissionen kommer styrelseordförande Carl Schneider […]
Postat: 2014-11-10

Delårsrapport för perioden 2014-01-01 – 2014-09-30, Rustade för tillväxt

Rapportperioden 2014-01-01 – 2014-09-30 • Koncernens nettoomsättning minskade jämfört med jämförelseperioden och uppgick till 5771 tkr (7314) tkr. • Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till – 85 tkr (+363) tkr. • Koncernens resultat efter skatt uppgick till – 601 tkr (-185) tkr. • Resultat per aktie – 11,74 öre (-1,62) öre. Rapportperioden […]
Postat: 2014-11-07

SelectaDNA från Vindico erhåller högsta hållbarhetscertifiering

Den spårbara DNA-baserade märkvätskan från SelectaDNA har tilldelats högsta möjliga oberoende certifiering avseende hållbarheten i sina kriminaltekniska DNA-koder. Efter ytterst stränga laboratorietester i ett oberoende brittiskt testlaboratorium, har DNA-koderna i SelectaDNAs produkter bevisat att de har förmågan att motstå extrema väderförhållanden. Detta har resulterat i en PAS820 certifiering av typ ”Grade A External for 5 […]
Postat: 2014-11-05

Nyemissionen i Vindico Security övertecknad!

Nyemissionen med företrädesrätt i Vindico Security är nu avslutad och övertecknades. Styrelsen har beslutat att använda övertilldelningsoptionen fullt ut vilket innebär att totalt 5 654 585 nya aktier emitteras och att aktiekapitalet kommer att öka med 2 827 292,50 kronor. Handel med BTA pågår till dess att registrering har skett på Bolagsverket. Bolaget kommer att […]
Postat: 2014-10-06

Märk-DNA projektet mot bostadsinbrott i Stockholm är nominerat till årets Säkerhetsrookie!

Vindico Security har tillsammans med övriga parter, bland andra SSF och Polisen, i det så kallade Hot-Spot projektet nominerats till utmärkelsen årets Säkerhetsrookie. Projektet som syftar till att validera Märk-DNA som metod för att minska bostadsinbrott presenteras av Polisen här! Årets Säkerhetsrookie är ett av ”Security Awards” utmärkelser 2014 som man presenterar så här: ”Tidningen […]
Postat: 2014-09-19

Vindico Security: Första teckningsdag i företrädesemissionen i Vindico Security för lönsam expansion genom satsning på Märk-DNA och förvärv

Enligt tidigare pressmeddelande genomför Vindico Security nu en företrädesemission på 4,02 Mkr med övertilldelningsoption på 2,2 Mkr. Emissionen är garanterad i sin helhet av större aktieägare som lämnat teckningsförbindelser samt ett garantikonsortium bestående av externa investerare. Syftet med emissionen är att möjliggöra en ökad satsning på marknadsföring och försäljning av framför allt produkter för stöldskyddsmärkning […]
Postat: 2014-09-16

Vindico Security genomför garanterad företrädesemission med övertilldelningsoption för satsning på Märk-DNA och framtida företagsförvärv

Styrelsen i Vindico har beslutat att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Priset per aktie uppgår till 1,10 kr/aktie och en (1) innehavd aktie berättigar aktieägaren till en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter ger rätt att teckna fem (5) aktier. Teckningstiden löper från den 16 till den 30 september 2014 och avstämningsdag är […]
Postat: 2014-09-05

Halvårsrapport 20140101-20140630

Redo för tillväxt Rapportperioden 2014-01-01—2014-06-30 Koncernens nettoomsättning minskade jämfört med jämförelseperioden och uppgick till 3 885 tkr (5 069) tkr. Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick       till -148 tkr (+251) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -505 tkr (-119) tkr. Resultat per aktie -9,88 öre (-2,94) öre. Snabb marknadsrespons efter Polisens utvärdering av […]
Postat: 2014-08-15

Flaggningsmeddelande – Vindico Security AB (publ)

Styrelseordförande i Vindico Security Carl Schneider har i den på Årsstämman den 8 maj beslutade kvittningsemissionen via bolag tecknat sig för 779 718 nyemitterade aktier varefter hans ägande uppgick till 30,20% (var tidigare 18,81%). Med anledning av att det då uppkom budplikt har Carl Schneider via bolag avyttrat aktier för att komma under 30%-regeln för […]
Postat: 2014-08-14

VINDICO har tecknat ett Letter of Intent avseende Märk-DNA för den norska marknaden

Vindico och danska UniSecure ApS som distribuerar SelectaDNA i Sverige respektive Danmark har skrivit ett Letter of Intent angående att starta upp ett gemensamt säljbolag för Märk-DNA i Norge. Det norska bolaget kommer att ägas på 50/50 basis med uppdraget att avtala och hantera lokala återförsäljare av SelectaDNA på den norska marknaden. Verksamheten i det […]
Postat: 2014-08-12

Vindicos dotterbolag, UniSafe, har i dagarna erhållit sin första beställning på den nya datorvagnen, ”UniSmart”, för laddning & hantering av surfplattor i skolorna.

UniSmart 30 heter den nya kompakta datorvagnen vars mått och utrymmen baserats på Samsungs nya Chromebook. Den nya vagnen rymmer en hel klassuppsättning d.v.s. 30 st datorer upp till 13 tum, vilket innebär att den kan hantera samtliga förekommande surfplattor. Facken lutar en aning för att minska risken för att datorerna ramlar ut då dörren […]
Postat: 2014-06-11

Kallelse till årsstämma den 8 maj 2014 kl 11:00 i bolagets lokaler på Bergfotsgatan 3A i Mölndal.

Kallelse till årsstämma den 8 maj 2014 kl 11:00 i bolagets lokaler på Bergfotsgatan 3A i Mölndal. Anmälan mm. Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast den 2 maj 2014 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels anmäla sin avsikt att delta senast den 2 maj 2014 kl. 12:00. Anmälan […]
Postat: 2014-04-10

Fondemissionen som offentliggjordes i pressmeddelanden den 13 mars samt 14 mars ej genomförd på grund av formaliafel.

Fondemissionen som offentliggjordes i pressmeddelanden den 13 mars samt 14 mars ej genomförd på grund av formaliafel. Den fondemission som offentliggjordes genom bokslutskommunikén efter den extra bolagsstämman den 11 mars 2014 kommer ej att genomföras på grund av ett tolkningsfel av de bestämmelser som gäller vid fondemission. Som en konsekvens av detta gäller ej heller […]
Postat: 2014-04-09

Flaggningsmeddelande – Vindico Security AB (publ)

Styrelseordförande i Vindico Security, Carl Schneider, har i den på den extra Bolagsstämman den 11 mars beslutade fondemissionen via bolag tecknat sig för 583 333 nyemitterade aktier varefter hans ägande uppgår till 27,75% (var tidigare 18,81%) motsvarande 1 348 665 aktier. Den Verkställande Direktören Ernst-Olof Persson tecknade sig via bolag för 62 500 aktier varefter […]
Postat: 2014-03-14

Kommuniké från extra bolagsstämma den 11 mars 2014.

Enligt kallelse publicerad den 25 februari 2014 i Dagens Industri och i Post och Inrikes tidningar samt på bolagets hemsida, avhölls extra bolagsstämma i Vindico Security AB (publ) den 11 mars 2014. På Bolagsstämman beslutades i enlighet med styrelsens förslag att omvandla aktieägartillskott från större aktieägare på totalt 950 000 kronor till aktiekapital på följande […]
Postat: 2014-03-13

Kallelse till Extra Bolagsstämma i Vindico Security AB (publ) 556405-9367

Aktieägarna i Vindico Security AB (publ) kallas härmed till Extra Bolagsstämma den 11 mars 2014 kl 11:00 i bolagets lokaler på Bergfotsgatan 3A i Mölndal. Anmälan mm. Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast den 5 mars 2014 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels anmäla sin avsikt att […]
Postat: 2014-02-25

VINDICO levererar Märk-DNA till ett pilotprojekt i Stockholm i samarbete med SSF Stöldskyddsföreningen och Polisen

Polismyndigheten i Stockholms län vill i samarbete med bland annat SSF Stöldskyddsföreningen minska inbrott genom att i ett projekt introducera och utvärdera DNA-märkning i 1500 hushåll. Pilotprojektet ska pågå under ett år och tre bostadsområden har valts ut i Stockholms län varav Sticklinge på Lidingö är ett av dem. I Sticklinge samarbetar Närpolisen med kommunen, […]
Postat: 2014-02-12

Bokslutskommuniké 2013

Minskad omsättning men fortsatt framtidstro Helåret 2013 • Koncernens nettoomsättning minskade med ca 12 % och uppgick till 9043 tkr (10 231 tkr) • Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) minskade men var positivt och uppgick till 172 tkr (360 tkr) • Koncernens resultat efter skatt uppgick till -708 tkr (-639 tkr). I resultatet […]
Postat: 2014-02-07

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2013-01-01—2013-09-30

Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2013-01-01—2013-09-30 STOR SATSNING PÅ STÖLDSKYDDSMÄRKNINGSPRODUKTER MED DNA Perioden 2013-01-01—2013-09-30 Koncernens nettoomsättning blev något sämre än jämförelseperioden och uppgick till 7714 tkr (7 747) tkr. Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick       till 363 tkr  (+ 470) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -185 tkr ( – […]
Postat: 2013-11-08

MÄRK-DNA på SecTech 2013

Vindico Security AB ställer ut på SecTech och informerar om världsledande SelectaDNA:s produkter för kriminalteknisk rån-och stöldskyddsmärkningsteknologi. Besök gärna vår monter 02:48 så berättar vi mer. SelectaDNA är den globalt ledande tillverkaren av system för kriminalteknisk märkning med  ett brett utbud av produkter för märkning och identifiering av egendom som alla innehåller en unik DNA-kod. […]
Postat: 2013-10-21

Delårsrapport för perioden 2013-01-01—2013-06-30

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2013-01-01—2013-06-30 Framgångsrik säljstart för nya stöldskyddsmärkningsprodukter  Rapportperioden 2013-01-01—2013-06-30   Koncernens nettoomsättning var i nivå med jämförelseperioden och uppgick till      5 069 tkr  (4 986 tkr). Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till       +251 tkr  (+281 tkr). Koncernens resultat efter skatt uppgick till  – 119 tkr  (- 165 tkr ). Resultat […]
Postat: 2013-08-16

Vindico Security tecknar återförsäljaravtal med SafeTeam avseende Märk-DNA för skydd av butiker och företag

Avtalet omfattar samtliga DNA-märkningsprodukter från Selectamark plc med tonvikt på DNA-spray för märkning av rånare och inbrottstjuvar. Det var under senhösten 2012 som Vindico tecknade ett distributionssavtal med Selectamark. Under våren inleddes förhandlingar med SafeTeam i Sverige AB som strategisk och viktig säljkanal för Märk-DNA i Sverige och nu är avtalet klart. – Det känns väldigt bra […]
Postat: 2013-06-12

Kommuniké från årsstämma 2013

Enligt kallelse publicerad den 10 april 2013 i Dagens Industri och i Post och Inrikes tidningar samt på bolagets hemsida, avhölls årsstämma i Vindico Security AB (publ), org. Nr. 556405-9367, den 8 maj 2013. Kommunikén finns här!
Postat: 2013-05-10

Delårsrapport för perioden 2013-01-01—2013-03-31

Positivt resultat och nya produktlanseringar Rapportperioden 2013-01-01—2013-03-31 • Koncernens nettoomsättning blev något sämre än jämförelseperioden och uppgick till 2418 tkr (2 943) tkr. • Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till + 289 tkr (+318) tkr. • Koncernens resultat efter skatt uppgick till + 96 tkr (+86) tkr. • Resultat per aktie + […]
Postat: 2013-05-08

Vindico Security tecknar avtal med Dustin avseende leveranser av säkerhetsutrustning för datorer.

UniSafe Försäljnings AB, helägt dotterbolag till Vindico Security, har ett egenutvecklat sortiment av datorvagnar och laddskåp för säker förvaring, transport och laddning av bärbara datorer. Med de största IT-leverantörerna som kunder kompletteras nu dessa med Dustin AB, en mycket stor och framgångsrik aktör på IT-marknaden. Läs mer här!
Postat: 2013-02-28

Bokslutskommuniké 2012

Ökad försäljning och nya innovativa produkter Helåret 2012 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 23% och uppgick till 10 231 tkr (8 321 tkr). Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) var positivt och uppgick till 349 tkr (188 tkr) Koncernens resultat efter skatt uppgick till -646 tkr (-789 tkr). I resultatet ingår goodwillavskrivningar och andra […]
Postat: 2013-02-08

Vindico Security tecknar leveransavtal med SSF Stöldskyddsföreningen avseende leveranser av moderna och effektiva stöldskyddsmärkningsprodukter.

Leveransavtalet omfattar ett speciellt urval av Selectamarks breda utbud av märkning av metaller, elektronik samt all stöldbegärlig egendom som kan länka märkningen till rätt ägare. De aktuella produkterna kräver ingen laboratorieanalys utan kan avläsas direkt på plats. Läs pressmeddelandet i helhet här!
Postat: 2013-01-31

Vindico Security tecknar försäljningsavtal med EU-SEC, säkerhetsgrossist med verksamhet i Nederländerna och Belgien

Länk till pressmeddelandet i sin helhet! Det aktuella avtalet avser exklusiv försäljning i Nederländerna och Belgien för utvalda, egenutvecklade produkter ur Vindicos sortiment. Avtalet startar upp med en provleverans av personskyddssystemet ATU, Alarm Transfer Unit, som utvecklats av dotterbolaget Key Innovations. – EU-SEC har även ett uttalat intresse för andra unika produkter i vår portfölj men har […]
Postat: 2012-11-30

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01—2012-09-30

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01—2012-09-30
Postat: 2012-11-09

Vindico Security tecknar distributionsavtal med Selectamark, världsledande inom avancerad stöldskyddsmärkning med DNA

Utbudet och efterfrågan på modern, avancerad stöldskyddsmärkning har ökat i Sverige. Detta i samband med att det svenska rättsväsendet , företag och organisationer alltmer uttalat efterfrågar brottsförebyggande teknik där s.k. ”DNA- teknik” utgör grunden för modern brottsbekämpning. Vindico Security har nyligen tecknat ett exklusivt distributionsavtal med Selectamark Security Systems PLC, världsledande inom denna teknik med […]
Postat: 2012-10-16

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01—2012-06-30

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01—2012-06-30
Postat: 2012-08-17

Vindico Security fastställer avstämningsdag för sammanläggning av aktier

Vindico Security AB (publ), som levererar fysiska säkerhetsprodukter till detaljhandeln, skolor och offentlig förvaltning, har beslutat, i syfte att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier, att en sammanläggning av aktier 1:10 skall ske, innebärande att 10 aktier läggs samman till 1 aktie. Styrelsen har beslutat att avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för sammanläggningen skall […]
Postat: 2012-06-27

Kommuniké från årsstämma 2012

Enligt kallelse publicerad den 10 april 2012 i Dagens Industri och i Post och Inrikes tidningar samt på bolagets hemsida, avhölls årsstämma i Vindico Security AB (publ), org. Nr. 556405-9367, den 9 maj 2012. Läs mer här!
Postat: 2012-05-10

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01—2012-03-31

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01—2012-03-31  
Postat: 2012-05-09

Vindico Security tecknar distributionsavtal med LOTS Security AB

”BUTLER” blir nu Lots Security AB:s eget varumärke på en säkerhetsprodukt från Vindico:s dotterbolag Key Innovations, som utvecklar innovativa säkerhetslösningar framför allt till detaljhandeln, offentlig förvaltning och skolor. Avtalet avser produkten Alarm Transfer Unit eller ”ATU”, en trådlös larmöverförings- och fjärrstyrningsenhet med ett mycket brett användnings-område. Vindico har valt LOTS Security som distributör för denna […]
Postat: 2012-04-05

Vindico Security introducerar CashDro för den svenska marknaden – sluten kontanthantering för mindre butiker

Det är det stora mjukvaruföretaget ICG (Inciatives de Comunicacions Geminis) i Spanien som i all tysthet utvecklat ett slutet kontanthanteringssystem för små och medelstora butiker och fast-food kedjor som nu startar upp lanseringen i Sverige. Detta sker i samarbete med svenska Vindico Security AB vilka nu inleder arbetet som exklusiv distributör för ICG:s kontanthanteringsutrustning i […]
Postat: 2012-03-02

Större order till Vindicos dotterbolag UniSafe

Vindico Security AB (publ), som levererar fysiska säkerhetsprodukter till detaljhandeln, skolor och offentlig förvaltning, har via sitt dotterbolag, Unisafe Försäljning AB, erhållit en större order från IT-leverantören Inrego AB, marknadsledande inom hantering av begagnad IT utrustning. I slutet av 2011 inkom en förfrågan från Inrego avseende en liten vagn med plats för 10 datorer. Inregos kund […]
Postat: 2012-02-13

Insynspersoners innehav i Vindico Security

Vindico Security AB (publ), som levererar fysiska säkerhetsprodukter till detaljhandeln, skolor och offentlig förvaltning, har nu presenterat Bokslutskommunikén avseende 2011. Detta pressmeddelande är en komplettering av kommunikén avseende anmälda insynspersoners innehav av aktier i Bolaget samt förändring i detta innehav sedan bokslutskommunikén avseende 2010. Läs pressmeddelandet här!
Postat: 2012-02-06

Bokslutskommuniké 2011

Ny organisation, nya produkter och stark framtidstro Helåret 2011 * Koncernens nettoomsättning ökade med ca 4% och uppgick till 8 270 (7 970) tkr. * Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) var positivt och uppgick till 161 (-28) tkr. * Koncernens resultat efter skatt uppgick till – 815 (-816) tkr. I resultatet ingår goodwillavskrivningar […]
Postat: 2012-02-06

Sista dag för handel i BTA var den 5 december 2011

Sista dag för handel i Vindico Security BTA var den 5 december 2011 och stoppdag vid Euroclear var den 8 december. På grund av ett förbiseende har detta inte kommunicerats i rätt tid. De betalda tecknade aktierna har nu omvandlats till aktier och utbokats till innehavarnas vp-konton och depåer. Emissionen har tillfört bolaget 534 549 […]
Postat: 2011-12-13

Nyemissionen i Vindico Security reviderad

Vid nyemissionen i Vindico Security AB (publ), som skedde i somras har enligt tidigare meddelats att emissionen innebar att 19 287 000 nya aktier emitterades och att aktiekapitalet i bolaget skulle öka med 964 350 kronor. Handel med BTA skulle ske tills dess att registrering har skett på Bolagverket. På grund av en felaktig kvittning […]
Postat: 2011-10-17

Nyemissionen i Vindico Security avslutad

Nyemissionen i Vindico Security AB (publ), som levererar fysiska säkerhetsprodukter till detaljhandeln, skolor och offentlig förvaltning, är nu avslutad och innebar att 19 287 000 nya aktier emitteras och att aktiekapitalet i bolaget kommer att öka med 964 350 kronor. Handel med BTA pågår tills dess att registrering har skett på Bolagverket. Läs pressmedelandet i […]
Postat: 2011-07-19

Inbjudan till företagspresentation i Stockholm

I samarbete med AktieInvest Fondkommission bjuder Vindico Security AB (publ) till företagspresentation torsdagen den 16 juni klockan 17.30 i Aktiespararnas lokaler på Rådmansgatan70 A. Anmälan är obligatorisk och lämnas genom att skicka ett mail till: emittentservice@aktieinvest.se eller ringa till 08-5065 1795. Läs pressmeddelandet i sin helhet här…
Postat: 2011-06-13

Samarbetsavtal tecknat med InfoCare Service AB

Vindico Security AB (publ), som levererar fysiska säkerhetsprodukter till detaljhandeln, skolor och offentlig förvaltning, har tecknat ett samarbetsavtal med InfoCare Service AB avseende tjänster gällande installationer och underhåll av Vindicokoncernens produkter inom affärsområdena fysisk butikssäkerhet och fysisk datorsäkerhet. Läs meddelandet i sin helhet här…
Postat: 2011-06-09

Aktietorget Marknadsmeddelande 104/11

104/11 – Information gällande företrädesemission i Vindico Security Sista dag för handel i bolagets aktie (VSEC) inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är 7 juni 2011 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är 8 juni 2011. Läs meddelandet i sin helhet här… eller  på Aktietorgets hemsida  
Postat: 2011-06-07

Företrädesemission i Vindico Security för ökad tillväxt

Vindico Security AB (publ) kommer med stöd av bolagsstämmans bemyndigande att genomföra en företrädesemission. En (1) innehavd aktie berättigar aktieägaren till 3 teckningsrätter. 2 teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie till en teckningskurs om 0,09 kronor per aktie, vilket innebär att högst 45 000 000 aktier kommer att emitteras och att Vindico tillförs […]
Postat: 2011-06-01

Ny verkställande direktör och styrelseordförande

Vindico Security AB (publ), som levererar fysiska säkerhetsprodukter till detaljhandeln, skolor och offentlig förvaltning, har anställt Ernst-Olof Persson som verkställande direktör. Tidigare VD Carl Schneider blir styrelseordförande. ”Ernst-Olof Persson har arbetat i säkerhetsbranschen i 25 år och har grundat och drivit säkerhetsföretaget SPC Service som nyligen förvärvades av Vindico. Han har en lång erfarenhet framför allt […]
Postat: 2011-05-26

Axier analyserar Vindico: ”…säkrast i klassen?”

Axier analyserar Vindico: ”…säkrast i klassen?” Analysföretaget Axier har genomfört en analys av Vindico Security. I analysen skriver Axier bland annat: ”Under de senaste åren har bolaget genomgått en förändring som inneburit en nischning mot mer oexploaterade marknader med högre tillväxt- och marginalpotential. I nuläget är beroendet av varularmsförsäljningen obefintligt och större delen av bolagets […]
Postat: 2011-05-19

Förvärv av SPC Service AB slutfört

Vindico Security AB (publ), som levererar fysiska säkerhetsprodukter till detaljhandeln, skolor och offentlig förvaltning, har nu förvärvat SPC Service AB i Stockholm. SPC har varit verksamma inom säkerhetsbranschen sedan 1985 och arbetar framför allt med produkter och system för kontanthantering. Läs pressmeddelandet i sin helhet här.
Postat: 2011-05-13

Nya styrelseledamöter

På årsstämman i Vindico Security AB (publ) den 6 maj valdes Ernst-Olof Persson och Kenneth Lexell in i Vindicos styrelse. Ernst-Olof Persson är bland annat VD i SPC Service AB, det bolag som Vindico för närvarande håller på att förvärva. Ernst-Olof har arbetet i säkerhetsbranschen sedan 1985 och har framför allt arbetat med kontanthanteringsprodukter och […]
Postat: 2011-05-10

Kommuniké från årsstämma 2011

Kommuniké från årsstämma 2011 Enligt kallelse publicerad den 8 april 2011 i Dagens Industri och i Post och Inrikes tidningar samt på bolagets hemsida, avhölls årsstämma i Vindico Security AB (publ), org. Nr. 556405-9367, den 6 maj 2011. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av årsstämman 2011 i Vindico • Resultat- och […]
Postat: 2011-05-09

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2011-01-01—2011-03-31

Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2011-01-01—2011-03-31 Rapportperioden 2011-01-01—2011-03-31 • Koncernens nettoomsättning ökade med 42 % och uppgick till 1 682 (1 184) tkr. • Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till – 72 (-204) tkr. • Koncernens resultat efter skatt uppgick till -308 (-296) tkr. • Resultat per aktie -1,14 (-1,76) […]
Postat: 2011-05-06

Order på elektroniska låsstyrningsenheter

Order på elektroniska låsstyrningsenheter Vindico Security AB (publ), som levererar fysiska säkerhetsprodukter till detaljhandeln, skolor och offentlig förvaltning, har genom sitt dotterbolag Key Innovations AB fått en order på elektroniska låsstyrningsenheter värd ca 680 kkr. Leverans av produkterna sker under Q3 2011. Läs mer här
Postat: 2011-05-04

Vindico Security tecknar avtal om förvärv av SPC Service AB

Vindico Security AB (publ), som levererar fysiska säkerhetsprodukter till detaljhandeln, skolor och offentlig förvaltning, har tecknat avtal avseende förvärv av SPC Service AB. SPC har varit verksamma inom säkerhetsbranschen sedan 1985 och arbetar framför allt med produkter och system för kontanthantering. Läs hela pressmeddelandet här.
Postat: 2011-05-03

Vindico deltar på lunchpresentation i Örebro den 28 april

Vindico Security kommer att genomföra en företagspresentation på Aktietorget Mälardalens träff i Örebro den 28 april där bolaget och dess verksamhet presenteras av företagets VD, Carl Schneider. För mer information klicka här.
Postat: 2011-04-27

Kallelse till årsstämma Vindico Security AB (publ) 556405-9367

Kallelse till årsstämma Vindico Security AB (publ) 556405-9367 Aktieägarna i Vindico Security AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 6 maj 2011 kl 16:00 i bolagets lokaler på Bergfotsgatan 3A i Mölndal. Anmälan mm. Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast den 30 april 2011 vara införd i den av Euroclear Sweden AB […]
Postat: 2011-04-13

Vindico Security byter lista och listas på AktieTorget från och med den 4 april 2011

Vindico Security byter lista och listas på AktieTorget från och med den 4 april 2011 Vindico Security AB (publ), som levererar fysiska säkerhetsprodukter till detaljhandeln, skolor och offentlig förvaltning, har beslutat att göra en omlistning från Nordic MTF till AktieTorget. Styrelsen i Vindico bedömer att en omlistning till AktieTorget kommer att innebära en större likviditet i Vindicos aktie och […]
Postat: 2011-03-15

Vindico Security öppnar filialkontor i Stockholm

Vindico Security AB (publ) som levererar fysiska säkerhetsprodukter till detaljhandeln, skolor och offentlig förvaltning har öppnat ett filialkontor i Täby utanför Stockholm. Vindicos och dotterbolaget Uni Safe Försäljnings AB:s kunder finns till stor del i Stockholmsområdet varför bolaget har beslutat att öppna ett kontor med showroom i Täby. ”I vårt sortiment ingår ju bland annat […]
Postat: 2011-02-09

Bokslutskommuniké 2010

Bokslutskommuniké 2010 Verksamheten 2010 Vindicokoncernen har under året genomgått en kraftig förändring. Bolaget är idag en leverantör av ett brett säkerhetsproduktsortiment. Det tidigare beroendet av varularm har i princip eliminerats. Varularmsmarknaden är hårt konkurrensutsatt och kontrolleras av ett antal större internationella leverantörer. Bolaget ser en fortsatt snabb tillväxt inom de nu befintliga produktområdena. Framtida tillväxt […]
Postat: 2011-02-04

Mölndalsföretag säkrar skolornas datorer

Pressmeddelande Vindico Security AB – 2011-02-02 Pressmeddelande 2011-02-02 MÖLNDALSFÖRETAG SÄKRAR SKOLORNAS DATORER Allt fler skolor ser nu till att eleverna får var sin bärbar dator till hjälp i den dagliga undervisningen. Problemet är att datorerna är extremt stöldbegärliga och inbrott och stölder i skolorna ökar. Säkerhetsföretaget Vindico Security i Mölndal med dotterbolaget Uni Safe Försäljnings […]
Postat: 2011-02-02

Vindico Securitys dotterbolag Uni Safe Försäljnings AB har erhållit en första order på en ny typ av Datorvagn

Vindico Securitys dotterbolag Uni Safe Försäljnings AB har erhållit en första order på en ny typ av Datorvagn
Postat: 2010-11-19

Kallelse till Extra Bolagsstämma i Vindico Security AB (publ) 556405-9367

Aktieägarna i Vindico Security AB (publ) kallas härmed till Extra Bolagsstämma den 30 september 2010 kl 17:00 i bolagets lokaler på Bergfotsgatan 3 i Mölndal. Ladda ned pressmeddelandet som pdf Anmälan mm. Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast den 21 september 2010 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, […]
Postat: 2010-09-01

Kallelse till Extra Bolagsstämma i Vindico Security AB (publ) 556405-9367

Kallelse till Extra Bolagsstämma i Vindico Security AB (publ) 556405-9367
Postat: 2010-09-01

Vindico Security lanserar ny, effektiv rånskyddsteknik för svenska butiker

Vindico Security lanserar ny, effektiv rånskyddsteknik för svenska butiker
Postat: 2010-08-16

Vindico Security koncernen erhåller stororder

Vindico Security koncernen erhåller stororder
Postat: 2010-06-17

Stämmokommuniké från Vindico Security´s årsstämma 2010-05-07

Stämmokommuniké från Vindico Security´s årsstämma 2010-05-07
Postat: 2010-05-10

Vindico Security säljer bråklarm till vårdcentraler

Vindico Security säljer bråklarm till vårdcentraler
Postat: 2010-05-04

Kallelse till årsstämma Vindico Security AB (publ) 556405-9367

Kallelse till årsstämma Vindico Security AB (publ) 556405-9367
Postat: 2010-04-08

Vindico Security slutför förvärvet av Key Innovations AB

Vindico Security slutför förvärvet av Key Innovations AB
Postat: 2010-04-06

Vindico Security förvärvar Key Innovations AB

Vindico Security förvärvar Key Innovations AB
Postat: 2010-03-18

Ny ledamot till Vindico Security´s styrelse

Ny ledamot till Vindico Security´s styrelse
Postat: 2009-12-15

Vindico Security slutför förvärvet av Uni Safe Försäljnings AB i Varberg

090910 Pressmeddelande Vindico Security AB – 10 september 2009
Postat: 2009-09-10

Vindico Security tecknar avtal om förvärv av Uni Safe Försäljnings AB och byter VD

Vindico Security tecknar avtal om förvärv av Uni Safe Försäljnings AB och byter VD
Postat: 2009-08-06

Stämmokommuniké från Vindico Security´s årsstämma 2009-05-20

Stämmokommuniké från Vindico Security´s årsstämma 2009-05-20
Postat: 2009-05-22

Nytt datum för delårsrapporten Q1-09

Nytt datum för delårsrapporten Q1-09
Postat: 2009-05-08

Kallelse till årsstämma Vindico Security AB (publ) 556405-9367

Kallelse till årsstämma Vindico Security AB (publ) 556405-9367
Postat: 2009-04-21

Kallelse till Extra Bolagsstämma i Vindico Security AB (publ) 556405-9367

Kallelse till Extra Bolagsstämma i Vindico Security AB (publ) 556405-9367
Postat: 2008-11-27

Förändringar i Vindico Security´s styrelse

Förändringar i Vindico Security´s styrelse
Postat: 2008-11-27

Vindico Security justerar prognosen för 2008

Vindico Security justerar prognosen för 2008
Postat: 2008-07-22

Vindico Security inleder samarbete med Hafslund i Norge

Vindico Security inleder samarbete med Hafslund i Norge
Postat: 2007-11-29

Vindico Security slutför förvärv av Safe Gruppen AB

Vindico Security slutför förvärv av Safe Gruppen AB
Postat: 2007-09-28

Vindico Security tecknar avtal om förvärv av Safe Gruppen

Vindico Security tecknar avtal om förvärv av Safe Gruppen
Postat: 2007-08-15

Nyemissionen i Vindico Security blev övertecknad och listning på Nordic MTF planeras till den 23 juli

Nyemissionen i Vindico Security blev övertecknad och listning på Nordic MTF planeras till den 23 juli
Postat: 2007-07-09

Vindico Security AB (publ) genomför nyemission inför listning på Nordic MTF

Vindico Security AB (publ) genomför nyemission inför listning på Nordic MTF
Postat: 2007-06-15