Vi är Vindico Group

Din leverantör av modern DNA-teknik och kundanpassade säkerhetslösningar

Vindico Group AB är en säkerhetskoncern med dotterbolagen Vindico DNA Systems AB, Vindico Safety AB samt Vindico Technology AB. Vår kompetens är kundanpassade lösningar baserade på vårt breda produktutbud och vi jobbar i bolagsöverskridande team för att hitta rätt lösning för kunden. För oss innebär kundanpassade lösningar att vi lyssnar på våra kunder, hjälper dem att identifiera sitt behov och föreslår en eller flera lösningar till lägsta möjliga kostnad.

Vindico DNA Systems AB

Moderna rån- inbrott och stöldskyddsprodukter med äkta DNA-märkning, vid behov kompletterade med mikropunkter samt möjlig att analysera i alla certifierade kriminaltekniska laboratorium.

Vindico Safety AB

Kundanpassade stöldskyddsprodukter för temporär, säker förvaring vid aktivitetsbaserade arbetsplatser, skolor, simhallar och andra organisationer & företag.

Vindico Technology AB

Moderna tekniklösningar inom CCTV

Senaste nyheter

Vindico lanserar nytt koncept – ButiksDNA

ButiksDNA är ett rån- inbrotts- och stöldförebyggande koncept anpassat för detaljhandeln. Konceptet består av två delar, Rån- och inbrottsspray med DNA samt Varumärkning med DNA.   Rån- och inbrottsspray med DNA förebygger rån, inbrott (tobak, exklusiva varor m.m.) då DNA-tekniken kan installeras i tobakslager, entréer, skyltfönster, förbutiker, över utvalda varuställ m.m. Gärningspersoner och eventuellt stöldgods […]

Postat: 2017-06-28

Försäljningschef köper aktier i bolaget

Monika Johannesen, Försäljningschef och medlem i Vindico Group AB:s Företagsledning, köper aktier i bolaget. Aktieinköpen inleddes med ett förvärv av 60 000 aktier 2017 05 18. För mer information, vänligen kontakta: Monica Hallin VD, Vindico Group AB Mobil: 0733 23 45 06 Email: monica.hallin@vindicogroup.se Pressmeddelandet i sin helhet finns här!

Postat: 2017-05-19

VD köper aktier i bolaget

Monica Hallin, VD och ordinarie styrelseledamot i Vindico Group AB, köper aktier i bolaget. Det inledande köpet av 5 000 aktier genomfördes 2017 05 16. För mer information och frågor kontakta: Monica Hallin VD Vindico Group AB Mobil: 073-3234506 e-mail: monica.hallin@vindicogroup.se

Postat: 2017-05-16

Kommuniké från årsstämma 2017

Enligt kallelse publicerad den 12 april 2017 i Dagens Industri och i Post och Inrikes tidningar samt på bolagets hemsida, avhölls årsstämma i Vindico Group AB (publ), org. Nr. 556405-9367, den 10 maj 2017. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av årsstämman 2017 i Vindico: Resultat- och balansräkning, samt koncernresultat- och koncernbalansräkning, […]

Postat: 2017-05-10