Vi är Vindico

Din leverantör av modern DNA-teknik och kundanpassade säkerhetslösningar

Vindico Group AB är en säkerhetskoncern med dotterbolagen Vindico DNA Systems AB, Vindico Safety AB samt Vindico Technology AB. Vår kompetens är kundanpassade lösningar baserade på vårt breda produktutbud och vi jobbar i bolagsöverskridande team för att hitta rätt lösning för kunden. För oss innebär kundanpassade lösningar att vi lyssnar på våra kunder, hjälper dem att identifiera sitt behov och föreslår en eller flera lösningar till lägsta möjliga kostnad.

Vindico DNA Systems AB

Moderna rån- inbrott och stöldskyddsprodukter med äkta DNA-märkning, vid behov kompletterade med mikropunkter samt möjlig att analysera i alla certifierade kriminaltekniska laboratorium.

Vindico Safety AB

Kundanpassade stöldskyddsprodukter för temporär, säker förvaring vid aktivitetsbaserade arbetsplatser, skolor, simhallar och andra organisationer & företag.

Vindico Technology AB

Moderna tekniklösningar inom CCTV

Senaste nyheter

Vindico Group förstärker sin säljorganisation i Vindico DNA Systems AB

Vindico Group AB förstärker koncernens säljorganisation genom att rekrytera David Svalfors till tjänsten som Säljare i Vindico DNA Systems AB. David kommer närmast från rollen som Account Manager på Square Publishing AB.  ”Davids mångåriga erfarenhet från försäljning av tekniska produkter och tjänster till såväl konsument som B2B blir en stor tillgång för koncernens samtliga dotterbolag. […]

Postat: 2017-09-05

HALVÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2017-01-01 — 2017-06-30

Rapportperioden 2017-04-01 — 2017-06-30 Koncernens nettoomsättning ökade jämfört med samma period 2016 och uppgick till 4 175 tkr (2 669 tkr). Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till – 1 374 tkr (119 tkr). Koncernens resultat efter skatt uppgick till – 1 640 tkr (69 tkr). Resultat per aktie – 10,77 öre (0,64 […]

Postat: 2017-08-18

Vindico lanserar nytt koncept – ButiksDNA

ButiksDNA är ett rån- inbrotts- och stöldförebyggande koncept anpassat för detaljhandeln. Konceptet består av två delar, Rån- och inbrottsspray med DNA samt Varumärkning med DNA.   Rån- och inbrottsspray med DNA förebygger rån, inbrott (tobak, exklusiva varor m.m.) då DNA-tekniken kan installeras i tobakslager, entréer, skyltfönster, förbutiker, över utvalda varuställ m.m. Gärningspersoner och eventuellt stöldgods […]

Postat: 2017-06-28

Försäljningschef köper aktier i bolaget

Monika Johannesen, Försäljningschef och medlem i Vindico Group AB:s Företagsledning, köper aktier i bolaget. Aktieinköpen inleddes med ett förvärv av 60 000 aktier 2017 05 18. För mer information, vänligen kontakta: Monica Hallin VD, Vindico Group AB Mobil: 0733 23 45 06 Email: monica.hallin@vindicogroup.se Pressmeddelandet i sin helhet finns här!

Postat: 2017-05-19