Vi är Vindico Group

Din leverantör av modern DNA-teknik och kundanpassade säkerhetslösningar

Vindico Group AB är en säkerhetskoncern med dotterbolagen Vindico DNA Systems AB, Vindico Safety AB samt Vindico Technology AB. Vår kompetens är kundanpassade lösningar baserade på vårt breda produktutbud och vi jobbar i bolagsöverskridande team för att hitta rätt lösning för kunden. För oss innebär kundanpassade lösningar att vi lyssnar på våra kunder, hjälper dem att identifiera sitt behov och föreslår en eller flera lösningar till lägsta möjliga kostnad.

Vindico DNA Systems AB

Moderna rån- inbrott och stöldskyddsprodukter med äkta DNA-märkning, vid behov kompletterade med mikropunkter samt möjlig att analysera i alla certifierade kriminaltekniska laboratorium.

Vindico Safety AB

Kundanpassade stöldskyddsprodukter för temporär, säker förvaring vid aktivitetsbaserade arbetsplatser, skolor, simhallar och andra organisationer & företag.

Vindico Technology AB

Kundanpassade säkerhetstekniska produkter och system inom lås, larm och kontanthantering.

Senaste nyheter

Vindico Group byter namn på dotterbolagen

Under oktober månad påbörjades arbetet med varumärket Vindico genom namnbyte på dotterbolagen. Key Innovations AB namnändras till Vindico DNA Systems AB; bolaget kommer framför allt att arbeta med stöldskyddsmärkning med DNA-teknik. UniSafe Försäljnings AB namnändras till Vindico Safety AB; bolaget fortsätter att arbeta med stöldskyddsprodukter, inredning och temporär värdeförvaring. SPC Service AB namnändras till Vindico […]

Postat: 2015-11-05

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01—2015-09-30

Märk-DNA satsning ger resultat Rapportperioden 2015-01-01—2015-09-30 Koncernens nettoomsättning ökade jmf med Q1- Q3 2014 och uppgick till 7 116 tkr (5 771 tkr). Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -832 tkr (- 85 tkr). Koncernens resultat efter skatt uppgick till -1 216 tkr (-601 tkr). Resultat per aktie -11,29 öre (-11,74 öre). […]

Postat: 2015-11-04

Märk-DNA ska skydda butikskedja mot rån, inbrott och stöld

Vindico Group har fått förtroendet att installera SelectaDNA-Spray vid flera Netto-butiker som ägs av Dansk Supermarked AS, en snabbväxande livsmedelkoncern med ett hundratal butiker i Sverige. De aktuella butikerna har tidigare varit utsatta för rån och det finns uttalade önskemål om att sätta stopp för detta. Inte minst ökar säkerheten för medarbetarna samt ökar Polisens möjlighet […]

Postat: 2015-09-25

Monica Hallin ny koncernchef på Vindico Group AB

Monica Hallin med lång erfarenhet från säkerhetsbranschen får nu i uppdrag att leda Vindico in i framtiden. Hon tillträder den 1 oktober 2015. Ernst-Olof Persson, nuvarande VD kvarstår i bolaget som ansvarig för större projekt och affärsutveckling. Monica har de senaste åren arbetat som managementkonsult och dessförinnan hade hon en rad ledande befattningar i säkerhetsbranschen, […]

Postat: 2015-09-18