Vi är Vindico Group

Din leverantör av modern DNA-teknik och kundanpassade säkerhetslösningar

Vindico Group AB är en säkerhetskoncern med dotterbolagen Vindico DNA Systems AB, Vindico Safety AB samt Vindico Technology AB. Vår kompetens är kundanpassade lösningar baserade på vårt breda produktutbud och vi jobbar i bolagsöverskridande team för att hitta rätt lösning för kunden. För oss innebär kundanpassade lösningar att vi lyssnar på våra kunder, hjälper dem att identifiera sitt behov och föreslår en eller flera lösningar till lägsta möjliga kostnad.

Vindico DNA Systems AB

Moderna rån- inbrott och stöldskyddsprodukter med äkta DNA-märkning, vid behov kompletterade med mikropunkter samt möjlig att analysera i alla certifierade kriminaltekniska laboratorium.

Vindico Safety AB

Kundanpassade stöldskyddsprodukter för temporär, säker förvaring vid aktivitetsbaserade arbetsplatser, skolor, simhallar och andra organisationer & företag.

Vindico Technology AB

Kundanpassade säkerhetstekniska produkter och system inom lås, larm och kontanthantering.

Senaste nyheter

Årsredovisning Vindico Group 2016

Vänligen se bifogad årsredovisning och revisionsberättelse: Årsredovisning Revisionsberättelse

Postat: 2017-04-20

Kallelse till årsstämma Vindico Group AB (publ) 556405-9367

Aktieägarna i Vindico Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 10 maj 2017 kl 11:00 i bolagets lokaler på Bergfotsgatan 3A i Mölndal. Anmälan mm. Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast den 4 maj 2017 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels anmäla sin avsikt att delta […]

Postat: 2017-04-11

Mindmancer ingår strategiskt samarbete med Vindico Group AB

Kamerabevakningsföretaget Mindmancer AB (publ) ingår samarbetsavtal med Vindico Group AB (publ), ledande svensk leverantör av säkerhetsteknik och säkerhetstjänster. Göteborg — Mindmancer AB (Nasdaq OMX First North: MIND) har tecknat ett samarbetsavtal med Vindico Group AB (publ) avseende Mindmancers plattform MindView™. I samarbetet kommer Vindico att på nationell basis sälja och installera Mindmancers övervakningsutrustning samt tekniska bevakningslösningar. […]

Postat: 2017-03-10

Vindico Group förstärker sin säljorganisation i AB Gothia kameraövervakning

Vindico Group AB förstärker säljorganisation i dotterbolaget AB Gothia Kameraövervakning genom att rekrytera Philip Andersson till tjänsten som Säljare med placering i Stockholm. Philip kommer närmast från samma roll i Mindmancer AB. ”Philips kontaktnät samt försäljningserfarenhet av moderna kameralösningar blir en omedelbar och viktig försäljningstillgång för AB Gothia Kameraövervakning. Placeringen i Stockholm möjliggör en riktad […]

Postat: 2017-02-24