Vi är Vindico

Din leverantör av modern DNA-teknik och kundanpassade säkerhetslösningar

Vindico Group AB är en säkerhetskoncern med dotterbolagen Vindico DNA Systems AB, Vindico Safety AB samt Vindico Technology AB. Vår kompetens är kundanpassade lösningar baserade på vårt breda produktutbud och vi jobbar i bolagsöverskridande team för att hitta rätt lösning för kunden. För oss innebär kundanpassade lösningar att vi lyssnar på våra kunder, hjälper dem att identifiera sitt behov och föreslår en eller flera lösningar till lägsta möjliga kostnad.

Vindico DNA Systems AB

Moderna rån- inbrott och stöldskyddsprodukter med äkta DNA-märkning, vid behov kompletterade med mikropunkter samt möjlig att analysera i alla certifierade kriminaltekniska laboratorium.

Vindico Safety AB

Kundanpassade stöldskyddsprodukter för temporär, säker förvaring vid aktivitetsbaserade arbetsplatser, skolor, simhallar och andra organisationer & företag.

Vindico Technology AB

Moderna tekniklösningar inom CCTV

Senaste nyheter

Bokslutskommuniké 2017

(Helåret 1 januari-31 december 2017, kvartalsrapport 4, 1 oktober-31 december 2017) Helåret 2017    Koncernens nettoomsättning ökade jämfört med 2016 och uppgick till 15 290 tkr (11 233 tkr). Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till – 5 010 tkr (– 1 200 tkr). Koncernens resultat efter skatt uppgick till – 6 199 […]

Postat: 2018-02-16

Likviditetstillskott i Vindico Group

På styrelsemötet den 8 februari 2018 i Vindico Group konstaterade styrelsen att bolaget behöver ett likviditetstillskott på 1,5 miljoner kronor för den löpande verksamheten. Detta kommer att lösas genom en kombination av villkorat aktieägartillskott från största ägaren i Vindico Group, Jovitech Invest AB, ägt av styrelseordförande Carl Schneider, samt bankfinansiering. Återbetalning av aktieägartillskott kan komma […]

Postat: 2018-02-12

Vindico tecknar samarbetsavtal med STANLEY

Vindico DNA Systems har tecknat samarbetsavtal med STANLEY Security Sverige AB gällande brottsförebyggande säkerhetsteknik med DNA. Samarbetet avser främst Rån och Inbrottsspray med DNA för Detaljhandeln där pilotstudier visat mycket goda resultat. ”- Samarbetsavtalet har vuxit fram som en naturlig del då vi redan genomfört att antal gemensamma installationer inom Detaljhandeln. Avtalet med STANLEY Security […]

Postat: 2017-11-23

ButiksDNA minskar rån och inbrott med upp till 50%

Pilotstudier, genomförda av Vindico DNA Systems AB tillsammans med flera större detaljhandelskedjor har visat att användandet av ButiksDNA, till en bråkdel av kostnaden för andra investeringar och köp av tjänster, har en minskningseffekt på stöldsvinnet med upp till 30 % och för rån och inbrott med upp till 50 %. ”Pilotbutikernas resultat med ButiksDNA är […]

Postat: 2017-10-30