Vi är Vindico Group

Din leverantör av modern DNA-teknik och kundanpassade säkerhetslösningar

Vindico Group AB är en säkerhetskoncern med dotterbolagen Vindico DNA Systems AB, Vindico Safety AB samt Vindico Technology AB. Vår kompetens är kundanpassade lösningar baserade på vårt breda produktutbud och vi jobbar i bolagsöverskridande team för att hitta rätt lösning för kunden. För oss innebär kundanpassade lösningar att vi lyssnar på våra kunder, hjälper dem att identifiera sitt behov och föreslår en eller flera lösningar till lägsta möjliga kostnad.

Vindico DNA Systems AB

Moderna rån- inbrott och stöldskyddsprodukter med äkta DNA-märkning, vid behov kompletterade med mikropunkter samt möjlig att analysera i alla certifierade kriminaltekniska laboratorium.

Vindico Safety AB

Kundanpassade stöldskyddsprodukter för temporär, säker förvaring vid aktivitetsbaserade arbetsplatser, skolor, simhallar och andra organisationer & företag.

Vindico Technology AB

Kundanpassade säkerhetstekniska produkter och system inom lås, larm och kontanthantering.

Senaste nyheter

Vindico Group förstärker sin säljorganisation i Vindico Safety AB

Vindico Group förstärker sin säljorganisation i Vindico Safety AB Vindico Group AB förstärker säljorganisation i dotterbolaget Vindico Safety AB genom att rekrytera Viktor Fahlander till tjänsten som Säljare med placering i Stockholm. Viktor kommer närmast från samma roll inom Mindmancer AB. ”Viktors erfarenhet av försäljning till offentlig sektor i kombination med hans tekniska kunnande blir […]

Postat: 2017-02-21

Bokslutskommuniké 2016

Vindico Group AB (publ) HELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2016-01-01 — 2016-12-31 Helåret 2016 Koncernens nettoomsättning minskade jämfört med samma period 2015 och uppgick till 11 273 tkr (11 365 tkr). Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till – 1 200 tkr (- 1 753 tkr). Koncernens resultat efter skatt uppgick till – 1 491 […]

Postat: 2017-02-10

Bengtsfors kommun stöldskyddsmärker med SelectaDNA

Vindico Group, ledande leverantör av säkerhetsteknik och säkerhetstjänster, har nyligen fått en order från Bengtsfors kommun på SelectaDNA för stöldskyddsmärkning av inventarier inom kommunens IT-avdelning. SelectaDNA är ett s.k. MärkDNA för stöldskydd av föremål. Bengtsfors kommun har nyligen köpt in SelectaDNA Stöldskyddsmärkning för 500 föremål till kommunens IT-avdelning. SelectaDNAs stöldskyddsmärkning består av en vätska som […]

Postat: 2016-12-22

Vindico kameraövervakar Göteborgs stad

AB Gothia Kameraövervakning , ett helägt dotterbolag till Vindico Group AB, har på uppdrag av Göteborgs stad, under sista kvartalet 2016, genomfört uppgraderingar av kamerasystem samt nyinstallationer i Biskopsgården till ett ordervärde på ca 40 000 kr. Uppdragen för Göteborgs stad kommer att fortlöpa under en 4-årsperiod. Ladda ner pressmeddelandet här! I juni 2016 tecknades ett […]

Postat: 2016-12-21