Vi är Vindico Group

Din leverantör av modern DNA-teknik och kundanpassade säkerhetslösningar

Vindico Group AB är en säkerhetskoncern med dotterbolagen Vindico DNA Systems AB, Vindico Safety AB samt Vindico Technology AB. Vår kompetens är kundanpassade lösningar baserade på vårt breda produktutbud och vi jobbar i bolagsöverskridande team för att hitta rätt lösning för kunden. För oss innebär kundanpassade lösningar att vi lyssnar på våra kunder, hjälper dem att identifiera sitt behov och föreslår en eller flera lösningar till lägsta möjliga kostnad.

Vindico DNA Systems AB

Moderna rån- inbrott och stöldskyddsprodukter med äkta DNA-märkning, vid behov kompletterade med mikropunkter samt möjlig att analysera i alla certifierade kriminaltekniska laboratorium.

Vindico Safety AB

Kundanpassade stöldskyddsprodukter för temporär, säker förvaring vid aktivitetsbaserade arbetsplatser, skolor, simhallar och andra organisationer & företag.

Vindico Technology AB

Kundanpassade säkerhetstekniska produkter och system inom lås, larm och kontanthantering.

Senaste nyheter

Kommuniké från årsstämma 2016

Enligt kallelse publicerad den 12 april 2016 i Dagens Industri och i Post och Inrikes tidningar samt på bolagets hemsida, avhölls årsstämma i Vindico Group AB (publ), org. Nr. 556405-9367, den 10 maj 2016. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av årsstämman 2016 i Vindico: Resultat- och balansräkning, samt koncernresultat- och koncernbalansräkning, […]

Postat: 2016-05-11

Delårsrapport för perioden 2016-01-01 - 2016-03-31

Rapportperioden 2016-01-01—2016-03-31 Koncernens nettoomsättning minskade jämfört med Q1 2015 och uppgick till 1 640 tkr (1 864 tkr). Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -391 tkr (- 449 tkr). Koncernens resultat efter skatt uppgick till – 387 tkr (- 606 tkr). Resultat per aktie – 3,6 öre (- 5,6 öre). Väsentliga händelser efter periodens […]

Postat: 2016-05-10

Årsredovisning 2015

Årsredovisning Vindico Group 2015 Revisorsberättelsen finns i separat dokument här: Revisionsberättelse Vindico Group 2015  

Postat: 2016-04-26

Brottscentralen: Polisen och Svensk Handel ser en starkt brottsförebyggande effekt i Märk-DNA

Brottscentralen, i Aftonbladet TV, diskuterar den starkt brottsförebyggande effekt som både Polisen och Svensk Handel har sett i sina försök med Märk-DNA i både privata hushåll och inom dagligvarubranschen. Bland annat så intervjuas Bent Holm, VD på Netto Sverige, om Nettos beslut att installera SelectaDNA Spraysystem i ett antal av sina mest råndrabbade butiker i […]

Postat: 2016-04-14