Vi är Vindico Group

Din leverantör av modern DNA-teknik och kundanpassade säkerhetslösningar

Vindico Group AB är en säkerhetskoncern med dotterbolagen Vindico DNA Systems AB, Vindico Safety AB samt Vindico Technology AB. Vår kompetens är kundanpassade lösningar baserade på vårt breda produktutbud och vi jobbar i bolagsöverskridande team för att hitta rätt lösning för kunden. För oss innebär kundanpassade lösningar att vi lyssnar på våra kunder, hjälper dem att identifiera sitt behov och föreslår en eller flera lösningar till lägsta möjliga kostnad.

Vindico DNA Systems AB

Moderna rån- inbrott och stöldskyddsprodukter med äkta DNA-märkning, vid behov kompletterade med mikropunkter samt möjlig att analysera i alla certifierade kriminaltekniska laboratorium.

Vindico Safety AB

Kundanpassade stöldskyddsprodukter för temporär, säker förvaring vid aktivitetsbaserade arbetsplatser, skolor, simhallar och andra organisationer & företag.

Vindico Technology AB

Kundanpassade säkerhetstekniska produkter och system inom lås, larm och kontanthantering.

Senaste nyheter

Vindico DNA Systems AB förstärker sin försäljningsorganisation

Vindico DNA Systems AB som ingår i Vindico Group AB (publ), förstärker sin försäljningsorganisation för brottsförebyggande DNA-teknik genom att rekrytera Erik Norrström till Försäljningsansvarig i bolaget. Erik Norrström har lång erfarenhet av försäljning av lösningsorienterade produkter och tjänster till stora och små företag och har även arbetat med försäljning av säkerhetsprodukter. ”Eriks profil och försäljningserfarenhet […]

Postat: 2016-06-23

Förtydligande om Facebookinlägg

På bolagets Facebooksida har den 10 juni publicerats ett inlägg som kräver förtydligande. Gällande installationen av SelectaMarks produkter i REMA 1000 och Dansk Supermarket i Danmark. Installationen genomförs av UniSecure A/S Danmark och påverkar således inte Vindico Groups omsättning. Vidare, Nettos nominering till Årets Säkerhetslyft var en nyhet som publicerades redan den 17 maj i […]

Postat: 2016-06-13

Kommuniké från årsstämma 2016

Enligt kallelse publicerad den 12 april 2016 i Dagens Industri och i Post och Inrikes tidningar samt på bolagets hemsida, avhölls årsstämma i Vindico Group AB (publ), org. Nr. 556405-9367, den 10 maj 2016. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av årsstämman 2016 i Vindico: Resultat- och balansräkning, samt koncernresultat- och koncernbalansräkning, […]

Postat: 2016-05-11

Delårsrapport för perioden 2016-01-01 - 2016-03-31

Rapportperioden 2016-01-01—2016-03-31 Koncernens nettoomsättning minskade jämfört med Q1 2015 och uppgick till 1 640 tkr (1 864 tkr). Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -391 tkr (- 449 tkr). Koncernens resultat efter skatt uppgick till – 387 tkr (- 606 tkr). Resultat per aktie – 3,6 öre (- 5,6 öre). Väsentliga händelser efter periodens […]

Postat: 2016-05-10