Vi är Vindico Group

Din leverantör av modern DNA-teknik och kundanpassade säkerhetslösningar

Vindico Group AB är en säkerhetskoncern med dotterbolagen Vindico DNA Systems AB, Vindico Safety AB samt Vindico Technology AB. Vår kompetens är kundanpassade lösningar baserade på vårt breda produktutbud och vi jobbar i bolagsöverskridande team för att hitta rätt lösning för kunden. För oss innebär kundanpassade lösningar att vi lyssnar på våra kunder, hjälper dem att identifiera sitt behov och föreslår en eller flera lösningar till lägsta möjliga kostnad.

Vindico DNA Systems AB

Moderna rån- inbrott och stöldskyddsprodukter med äkta DNA-märkning, vid behov kompletterade med mikropunkter samt möjlig att analysera i alla certifierade kriminaltekniska laboratorium.

Vindico Safety AB

Kundanpassade stöldskyddsprodukter för temporär, säker förvaring vid aktivitetsbaserade arbetsplatser, skolor, simhallar och andra organisationer & företag.

Vindico Technology AB

Kundanpassade säkerhetstekniska produkter och system inom lås, larm och kontanthantering.

Senaste nyheter

Vindico Group förstärker sin säljorganisation i AB Gothia kameraövervakning

Vindico Group AB förstärker säljorganisation i dotterbolaget AB Gothia Kameraövervakning genom att rekrytera Philip Andersson till tjänsten som Säljare med placering i Stockholm. Philip kommer närmast från samma roll i Mindmancer AB. ”Philips kontaktnät samt försäljningserfarenhet av moderna kameralösningar blir en omedelbar och viktig försäljningstillgång för AB Gothia Kameraövervakning. Placeringen i Stockholm möjliggör en riktad […]

Postat: 2017-02-24

Vindico Group förstärker sin säljledande organisation

Vindico Group AB förstärker säljledningen i koncernen genom att rekrytera Monika Johannesen till tjänsten som Försäljningschef med placering i moderbolaget, Vindico Group AB. Monika kommer närmast från Expand International AB. ”Monikas långa erfarenhet av strukturerad försäljning, marknadsföring och ledarskap i olika företag och branscher tillför Vindico Group den säljledning som behövs i en koncern som […]

Postat: 2017-02-23

Vindico Group förstärker sin säljorganisation i Vindico Safety AB

Vindico Group förstärker sin säljorganisation i Vindico Safety AB Vindico Group AB förstärker säljorganisation i dotterbolaget Vindico Safety AB genom att rekrytera Viktor Fahlander till tjänsten som Säljare med placering i Stockholm. Viktor kommer närmast från samma roll inom Mindmancer AB. ”Viktors erfarenhet av försäljning till offentlig sektor i kombination med hans tekniska kunnande blir […]

Postat: 2017-02-21

Bokslutskommuniké 2016

Vindico Group AB (publ) HELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2016-01-01 — 2016-12-31 Helåret 2016 Koncernens nettoomsättning minskade jämfört med samma period 2015 och uppgick till 11 273 tkr (11 365 tkr). Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till – 1 200 tkr (- 1 753 tkr). Koncernens resultat efter skatt uppgick till – 1 491 […]

Postat: 2017-02-10