Vi är Vindico

Din leverantör av modern DNA-teknik och kundanpassade säkerhetslösningar

Vindico Group AB är en säkerhetskoncern med dotterbolagen Vindico DNA Systems AB, Vindico Safety AB samt Vindico Technology AB. Vår kompetens är kundanpassade lösningar baserade på vårt breda produktutbud och vi jobbar i bolagsöverskridande team för att hitta rätt lösning för kunden. För oss innebär kundanpassade lösningar att vi lyssnar på våra kunder, hjälper dem att identifiera sitt behov och föreslår en eller flera lösningar till lägsta möjliga kostnad.

Vindico DNA Systems AB

Moderna rån- inbrott och stöldskyddsprodukter med äkta DNA-märkning, vid behov kompletterade med mikropunkter samt möjlig att analysera i alla certifierade kriminaltekniska laboratorium.

Vindico Safety AB

Kundanpassade stöldskyddsprodukter för temporär, säker förvaring vid aktivitetsbaserade arbetsplatser, skolor, simhallar och andra organisationer & företag.

Vindico Technology AB

Moderna tekniklösningar inom CCTV

Senaste nyheter

Vindico Group byter VD och koncernchef

Vindicos VD och koncernchef, Monica Hallin, slutar idag på egen begäran. Tillförordnad VD och koncernchef blir bolagets styrelseordförande Carl Schneider. ”Det är tråkigt att Monica Hallin nu har valt att lämna Vindico och jag vill passa på att tacka henne för det arbete och engagemang som hon har lagt ned för Vindico”, säger Carl Schneider, […]

Postat: 2018-03-19

Likviditetstillskott i Vindico Group

På grund av lägre försäljningen framför allt i dotterbolaget Vindico Safety under första kvartalet behövs ytterligare ett likviditetstillskott i Bolaget. Detta har lösts genom ett villkorat aktieägartillskott på 600 000 kronor från största ägaren i Vindico Group, Jovitech Invest AB, ägt av styrelseordförande Carl Schneider. Återbetalning av aktieägartillskott kan komma att ske kontant eller genom kvittning […]

Postat: 2018-03-13

Bokslutskommuniké 2017

(Helåret 1 januari-31 december 2017, kvartalsrapport 4, 1 oktober-31 december 2017) Helåret 2017    Koncernens nettoomsättning ökade jämfört med 2016 och uppgick till 15 290 tkr (11 233 tkr). Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till – 5 010 tkr (– 1 200 tkr). Koncernens resultat efter skatt uppgick till – 6 199 […]

Postat: 2018-02-16

Likviditetstillskott i Vindico Group

På styrelsemötet den 8 februari 2018 i Vindico Group konstaterade styrelsen att bolaget behöver ett likviditetstillskott på 1,5 miljoner kronor för den löpande verksamheten. Detta kommer att lösas genom en kombination av villkorat aktieägartillskott från största ägaren i Vindico Group, Jovitech Invest AB, ägt av styrelseordförande Carl Schneider, samt bankfinansiering. Återbetalning av aktieägartillskott kan komma […]

Postat: 2018-02-12